Bemalede glaslofter

Bemalede glaslofter

Bemalede glaslofter

I Danmark fik malermester Nicolai Spenner i 1856 fem års patent på at udføre dekorerede væg- og glaslofter i Danmark, det betyder, at vi har en meget præcis datering for, hvornår det startede i Danmark. De dekorerede glaslofter blev anvendt frem til starten af 1900-tallet. I samme periode var de også et velkendt dekorativt fænomen i udlandet særligt i Tyskland og Frankrig.

Dekorerede glaslofter blev primært monteret i forretninger, men også i private hjem. Teknisk set er farvelaget bygget baglæns op som et Hinterglasmaleri. Det skal forstås på den måde, at eksempelvis dekorationer og stafferinger er det første farvelag, og baggrundsfarven det sidste farvelag. Intentionen er, at man skal betragte maleriet fra forsiden af glasset i reflekterende belysning.

Til mere komplekse dekorationer vil ofte være anvendt et overføringsmotiv, hvilket betyder, at dekorationen først er udført på opspændt papir eller lærred, malet op på normal vis, hvorefter det er monteret på glasset med et klæbende materiale. Dekorerede glaslofter har et eksklusivt udtryk med deres blanke og hygiejniske overflade og i mange forretninger observeres det, at faget er afbilledet på de dekorerede glasplader hos eksempelvis apotekere, bagere og handskemagere i form af de materialer og redskaber som faget på den tid krævede.

– Mia Sterregård. Malerikonservator. Cand. Scient. Cons

Malerfag ApS er medlem af